PDF Print

Lezingenseries 2014/2015

 
 
 
 
 
 
 
Geïnteresseerd in wie de oud-katholieken zijn?
 
Dan is de serie ‘Geloof als inspiratie’ voor u!
  

 

 

Denken in de Driehoek 2014-2015

Serie publiekslezingen in de kapel

 

Sciencefiction van de mens

 

Op mensen raken we nooit uitgekeken en over de mens raken we niet uitgepraat. Als we nadenken over onze eigen toekomst lonken allerlei droomscenario’s en doemen allerhande schrikbeelden op. De grote vraag is wat de toekomst ons en hen die na ons komen zal brengen. Het is belangrijk zicht te hebben op onze toekomstverwachting, omdat deze mede bepaalt hoe we nu in het leven staan. Er staat veel op het spel. Wanneer we nadenken over de toekomst, dan komt onherroepelijk de

vraag op: Kunnen we iets met zekerheid zeggen over dat wat komt, of is het allemaal fictie? Dat het leven er anders uit zal gaan zien, kunnen we vanuit de huidige ontwikkelingen wel vermoeden. Mogen we hoopvol zijn, of houden we terecht ons hart vast?

 

De toekomst van de mens staat dit seizoen centraal bij Denken in de Driehoek. Elke avond is er een uitdagende lezing over een aspect van dit thema, , waarna een tweede deskundige een aanzet voor de discussie geeft. Onder leiding van Marco Derks MPhil gaan zaal en sprekers vervolgens met elkaar in gesprek. Marco is promovendus aan de Universiteit Utrecht, redacteur van online magazine gOdschrift en lector van het oud-katholieke Aartsbisdom Utrecht.

 

Voor alle lezingen geldt:

Programma

19:30 zaal open, koffie, thee in de foyer;

20:00 start lezing,

21.00 pauze gevolgd door discussie tot 22.00 uur;

borrel tot 22.30 uur.

 

Woensdag 8 oktober "Mensen van de toekomst".

De inleidende avond wordt verzorgd door twee wetenschappers die over christelijke toekomstverwachting – wat mogen we hopen en verwachten – kunnen spreken. Maar kun je wel iets zeggen over de toekomst? Waarop baseren de realisten, de optimisten, de pessimisten en de utopisten hun ideeën?

Spreker: Karin Neutel (Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen)

Referent: Lucien van Liere (Docent-Onderzoeker Religiewetenschap Universiteit Utrecht)

 

Woensdagavond 19 november "Lang zullen we leven!"

We worden steeds ouder, maar zullen we dat lange leven de baas blijven? Hoelang kun je oud worden zonder het te zijn? Hoe vinden we een balans tussen zelfbeschikking en afhankelijkheid? Hoeveel vermogen om om te gaan met aftakeling en dood hebben we straks nodig?

Spreker: Annemarieke van der Woude (theologe, werkzaam als predikant-geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Renkum en als onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen).

Referent: Joanna Wojtkowiak (Universiteit voor Humanistiek)

 

 

 

Volgende data:

Woensdag 21 januari 2015: "De transparante mens. De toekomst met google-glass"

Woensdag 18 februari:  "De toekomst van mens en machine"

Woensdag 18 maart:  "Onze toekomst duurzamer maken – lukt dat?"

Woensdag 22 april:  "Geloven in de toekomst"

 

Meer informatie in de folders achterin de kerk of via www.facebook.com/denkenindedriehoek

 

Geloof als inspiratie

Perspectieven op geloven met hoofd, harten handen
in de Oud-Katholieke Kerk

 

29 september (Haarlem), 2 oktober 2014 (Utrecht): drs. Wietse van der Velde

Marginaal geloof? De geschiedenis van een katholieke minderheid

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland in historisch perspectief

 

3 november (Haarlem) en 6 november (Utrecht) 2014: dr. Mattijs Ploeger:

Dankbaar denken: “geloofsleer” als kritische levenshouding

Theologie als bron van spiritualiteit en sociale kritiek

 

1 december (Haarlem) en 4 december (Utrecht) 2014: prof. Peter-Ben Smit:

De uitdaging van de ander: oecumene als maatschappelijk model

Over oud-katholiek oecumenisch engagement en internationale gemeenschap

 

2 februari (Haarlem) en 5 februari (Utrecht) 2015: dr. Remco Robinson:

Geloof als praktijk: over de uitdaging van een “geaarde” spiritualiteit

Over het gemeenteleven in oud-katholieke parochies

 

2 maart (Haarlem) en 5 maart (Utrecht): dr. Koenraad Ouwens (onder voorbehoud):

Vieren om te leven: liturgie als oase en leidraad

Over de liturgie als bron van spiritualiteit en inspiratie voor het hele leven

 

9 (Utrecht) en 13 (Haarlem) april 2015: prof. dr. Jan Hallebeek:

Recht om recht te doen: kerkelijk recht als navolging van Christus

Over inhoud, functie en uitdaging van het recht in de kerk

 

De lezingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de kathedrale kerken van St. Gertrudis, Willemsplantsoen 3, Utrecht en van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 76, Haarlem(TOEGANG VRIJ)

 

 

Organisatie: Oud-Katholieke Parochies Utrecht en Haarlem, Oud-Katholiek Seminarie verbonden aan de Universiteit Utrecht. 

 

*