PDF Print

Ruimdenkend zijn we als oud-katholieken graag,

Ruimdenkend zijn we als oud-katholieken graag, maar het geloof kan nooit vrijblijvend zijn! Mattijs Ploeger, docent en rector van het oud-katholiek seminarie, geeft donderdagavond 6 november om 20.00 uur een uitdagende lezing over onze geloofsleer. Volgens hem heeft theologie altijd te maken met het doorgeven van het geloof, en staat ze in wisselwerking met het geloofsleven van de gemeente. In een kerk die de verrijzenis van de onschuldig gekruisigde Jezus Christus viert is daarom vrijblijvendheid een onmogelijkheid. De viering is juist een bron van sociaal bewustzijn. Zaal open en koffie vanaf 19.30 uur, toegang via pastorie (nr. 3). Ruime gelegenheid tot gesprek. Allen welkom!

*