PDF Print

Getijdengebed in Gertrudiskathedraal op 29 en 30 november

Schola Cantorum bestaat 25 jaar
In de oud-katholieke Gertrudiskathedraal zullen op zaterdag 29 en zondag 30 november getijdengebeden worden gezongen met medewerking van de Schola Cantorum. Allen zijn welkom de getijden mee te vieren. De Schola viert zijn 25-jarig bestaan met twee diensten op zaterdagavond: de Vespers (het Avondgebed) om 18.30 uur en de Completen (Dagsluiting) om 20.30 uur. En op zondag met de Lauden (het ochtendgebed) om 9.00 uur, het middaggebed om 12.00 uur en Vespers met Lof om 16.00 uur. Ook zingt de Schola de eucharistieviering op de zondagmorgen, die om 10.00 uur begint. Op een enkele klassieke Latijnse antifoon na zijn de vieringen Nederlandstalig. Voorganger in de diensten op zondag en predikant in de mis is de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen. De schola is 25 jaar geleden opgericht om in diensten van het oud-katholieke bisdom gregoriaanse en Nederlandstalige liturgische zang te verzorgen. Daarnaast levert de schola een bijdrage aan vieringen in de kathedraal op zondagochtend en in andere parochies in het bisdom. De schola staat onder leiding van Piet van der Steen.
Hier volgt het overzicht:

Zaterdag 29 november

18.30 uur Eerste Vespers van de eerste zondag van de Advent

20.30 uur Gezongen Completen

Zondag 30 november 

9.00 uur Gezongen Lauden

10.00 uur Pontificale Eucharistieviering

12.00 uur Gezongen Middaggebed

16.00 uur Gezongen Vespers met Lof

*