PDF Print

Vragenuurtje met de Aartsbisschop over het Pausbezoek

Onlangs is de oud-katholieke bisschoppenconferentie onder leiding van de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, voor het eerst in privé-audiëntie ontvangen door de bisschop van Rome, paus Franciscus. Ook zijn er gesprekken gevoerd met kardinaal Kurt Koch en de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid van de christenen. Op zondag 30 november is er in de Gertrudiskathedraal gelegenheid om met de aartsbisschop van gedachten te wisselen over het historische bezoek aan Rome. Wat betekent het bezoek? Wat is de zin ervan voor onze lokale kerk? Welke onderwerpen zijn besproken? Wat is er nu wel en niet mogelijk tussen Rome en Utrecht? Wat is de stand van zaken in onze dialoog? Voor deze en vele andere vragen is ruimte. Het vragenuurtje begint na het Middaggebed, dus rond 12.20 uur. U bent van harte welkom (opgave via email aan pastoor Wallet is handig). 
Goede achtergrondinformatie vindt u onder meer hier:

*