PDF Print

Buitenschoolse Koorschool Utrecht

In januari gaan we alweer het derde jaar in van de BKU.

Zestien kinderen repeteren wekelijks onder leiding van Hanna Rijken in de pastorie.

Op vrijdagavond 19 december zingen zij Christmas Carols in onze kerk voor familie en belangstellenden, vanaf 19.30 uur.

Op zaterdag 20 december wordt in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat een heuse cd gepresenteerd waar de kinderen aan hebben meegewerkt. We zijn zeer benieuwd!

Op zondagochtend 25 januari zal het BKU Kinderkoor medewerking verlenen aan de viering, op het feest van St. Paulus.

*