PDF Print

Oud en Nieuw, Driekoningenspel en Huiszegens

Oud en Nieuw
Oud en nieuw is een scharniermoment op de kalender. Een oude kalender loopt af, we kijken terug en vooruit. In 2012 verscheen van de hand van de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, een boekje over 'de zoektocht van die andere katholieken', zoals de ondertitel vermeldde. Een ondertitel die voor ons als oud-katholieken even wennen was, want die andere katholieken zijn de rooms-katholieken en niet wijzelf natuurlijk. De titel van het boekje, waarvan in de kerk de tweede druk verkrijgbaar is, is 'Oud-en nieuw-katholiek'. Oud en nieuw "is een moment voor nieuwe verwachtingen en een uitnodiging om te vertrouwen op de toekomst". Wij heten geen nieuw-katholieken, omdat we juist in het oude, oorspronkelijke, voldoende vuurwerk vinden om van te genieten.
Het jaar 2014 sluiten we op 31 december af met een gebedsdienst om 19.00 uur - we zingen, bidden een psalm en voorbeden, en ontvangen de zegen in een klein Lof, gevolgd door 'U o God U loven wij'. Op Nieuwjaarsdag beginnen we het jaar van onze Heer 2015 om 10.30 uur met de viering van de eucharistie op het feest van de naamgeving en besnijdenis van de Heer, op de achtste dag van zijn geboorte. Naderhand is er koffiedrinken en uitwisseling van goede wensen. 
Allen welkom.

 
4 januari Driekoningenspel en Huiszegens
Op zondag 4 januari vieren wij om 10.00 uur het feest van Epifanie met schitterende liederen en lezingen en een vrolijke bijdrage van de kinderkerk, in de vorm van een Driekoningenspel. Kerstbomen buiten en kerststal en bijzondere kerstversiering en kaarsen binnen staan er allemaal nog deze zondag, en met de kinderen van de kinderkerk brengen we na hun spel ook de drie gaven spelenderwijs naar het kerstkind. Allen van harte welkom!
 
Als teken dat Christus voor ons, de volkeren, een thuis maakt, worden op dit feest in sommige streken de letters CMB met krijt bij de voordeur geschreven. Deze letters staan niet alleen voor de middeleeuwse namen van de drie koningen: Caspar, Melchior en Balthasar, maar ook voor de Latijnse zegenspreuk: "Christus Mansionem Benedicat", in het Nederands: Christus zegene dit huis. Eromheen wordt het jaartal geschreven. Dit jaar ziet er dan als volgt uit: 20 C+M+B 15. Het krijt wordt soms vervangen door een langwerpig papiertje dat ergens in huis kan worden opgehangen. Dat zal in deze viering ook gebeuren. U kunt zo'n zegen meenemen en een vrijwillige bijdrage geven voor de opvang van dak- en thuislozen in Utrecht.
In de middag om 16.00 uur gaat de aartsbisschop van Utrecht,  Mgr. Joris Vercammen, voor in de gezongen vespers van het feest, gevolgd door de Nieuwjaarsontmoeting in de Driehoek.

*