PDF Print

Foto's Maria lichtmis

Opdracht/Lichtmis

'Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis

te vervloeken'. Veertig dagen na kerstmis vieren we

dit feest van de Heer, die zijn eigen tempel

binnenkomt om van binnen uit alles te verlichten. Dat

licht is ons toevertrouwd, leef dus alvast in het licht!

meer foto's klik hier 

 

Jubileumcommissie, bedankt!

De viering van het eeuwfeest van ons kathedrale

kerkgebouw was mooi en goed verzorgd en heeft veel

mensen samengebracht. Dank gaat daarom uit naar de

jubileumcommissie die alles heeft gecoördineerd en

veel heeft georganiseerd - op 1 februari aan het einde

van de dienst zal hierbij worden stilgestaan.

Als slotlied zingen we het jubileumlied “Dag Sinte Geerte”.

 

Jarige Job

Tijdens het jubileum is er door diverse parochianen en

door kinderkerk en driehoekmarkt steun gegeven aan

de stichting 'Jarige Job', die verjaardagen helpt

organiseren voor hen die daar financieel niet zelf toe in

staat zijn. Op 1 februari wordt hiervan de eindstand

bekend gemaakt.

*