PDF Print

Vastenactie in de veertigdagentijd 2015

Vastenactie
Het vastenoffer van onze parochie zal dit jaar worden besteed aan hulp aan vervolgde en gevluchte Syrische christenen. Syrische vluchtelingen worden opgevangen in Libanon, Jordanië, Turkije, Irak of Egypte. Zij wonen in tenten, scholen, bij gastgezinnen of in te kleine appartementen die ze met andere gevluchte families delen. Drie miljoen mensen zijn op de vlucht. Zolang de burgeroorlog duurt, komen er dagelijks honderden vluchtelingen bij. Talloze Syrische vluchtelingen vinden onderdak dankzij samenwerkende kerken in Syrië en omliggende landen. Zij verschaffen onderdak, verstrekken voedsel- en hygiënische pakketten en verzorgen onderwijs voor de kinderen. De Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland steunt deze noodhulp via hun organisatie Stichting Help Christenen in Syrië (HCS). De diaconale werkgroep vraagt hiervoor nu ook graag uw steun. 

*