PDF Print

Oud-minister Jacqueline Cramer spreekt bij Denken in de Driehoek

Denken in de Driehoek

Publiekslezingen in Utrecht

18 maart 2015

Sciencefiction van de mens: wat brengt de toekomst ons?

Op mensen raken we nooit uitgekeken en over de mens raken we niet uitgepraat. Als we nadenken over onze eigen toekomst lonken allerlei droomscenario’s en doemen allerhande schrikbeelden op. De grote vraag is wat de toekomst ons en hen die na ons komen zal brengen. Kunnen we iets met zekerheid zeggen over dat wat komt, of is het allemaal fictie? Dat het leven er anders uit zal gaan zien, kunnen we vanuit de huidige ontwikkelingen wel vermoeden. Mogen we hoopvol zijn, of houden we terecht ons hart vast?

Avond 5:Onze toekomst duurzamer maken - lukt dat?

In het Westen hebben we een hoge mate van materiële welvaart bereikt. De drang naar meer blijft echter bestaan. Wanneer zal de grens worden bereikt? Horen vooruitgang en economische groei noodzakelijk bij elkaar, of is er een alternatief wereldbeeld mogelijk? Kunnen we ons perspectief en onze toekomst duurzamer maken? Hoofdspreker van deze avond is prof. dr. Jacqueline Cramer. Een eerste reactie wordt gegeven doordrs. Jan Jorrit Hasselaar.

Prof. dr. Jacqueline Cramer was van 2007 tot 2010 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Sindsdien is zij hoogleraar Duurzame Innovatie en sinds 2011 ook directeur van het Utrecht Sustainability Institute.

Drs. Jan Jorrit Hasselaar is econoom en theoloog. Hij is promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij zich bezighoudt met aanpassing aan klimaatverandering als verhaal van hoop. Daarnaast is hij senior docent Duurzame Ontwikkeling aan de CAH Vilentum Hogeschool in Almere en voorzitter van de werkgroep ecologische duurzaamheid van de Raad van Kerken in Nederland.

Avondvoorzitter: Marco Derks MPhil

Algemene informatie

De lezingenserie Denken in de Driehoek staat onder verantwoordelijkheid van:

  • de culturele commissie van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal

  • het internetmagazine gOdschrift

  • de bijzondere leerstoel oude katholieke kerkstructuren aan de Universiteit Utrecht

en wordt mede mogelijk gemaakt door congres- en vergadercentrum In de Driehoek.

De avonden worden gehouden in congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht (nabij Utrecht CS). Vanaf 19:30 uur is iedereen welkom voor koffie of thee. Het programma is van 20:00 tot 22:00 uur. Aansluitend is er een borrel.

 

www.facebook.com/denkenindedriehoek www.utrecht.okkn.nl www.godschrift.nl

e-mail: denkenindedriehoek@gmail.com telefoon: 030-2315018

 

*