PDF Print

Uitnodiging Diakenwijding (19 april 2015)

Het bestuur van de oud-katholieke parochie van de heilige
Georgius in Amersfoort nodigt u van harte uit om op de
derde zondag van Pasen (19 april 2015) om 10:00 uur
deelgenoot te zijn van de plechtige eucharistieviering in de
parochiekerk 'St. Joris op 't Zand', waarin de aartsbisschop
van Utrecht, mgr. J.A.O.L. Vercammen, door middel van
handoplegging tot diaken zal wijden:


Louis Christiaan Runhaar


Na de viering is er gelegenheid om de wijdeling geluk te
wensen.


Namens Louis wijzen wij u op de mogelijkheid om, in plaats
van een geschenk voor hem, een bedrag over te maken
aan Stichting Timon, een diaconale organisatie voor
hulpverlening en begeleiding aan jongeren en
jongvolwassenen (NL25 INGB 0002 5264 20 o.v.v.
diakenwijding).


Graag vernemen wij van u of u van plan bent te komen.

Paul de Leeuw van Weenen, secretaris
e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl
tel: 035-5880135


Parochiekerk 'Joris op 't Zand'
't Zand 13, Amersfoort


Op 10 minuten loopafstand vanaf Amersfoort CS
Nabije parkeergarages: Stadhuisplein en Eemplein


Website: www.amersfoort.okkn.nl

*