PDF Print

Nieuwe benoeming in Utrecht!

Jutta Eilander benoemd in Utrecht

Vanaf 1 februari 2016 zal mevrouw Jutta Eilander-van Maaren als assisterend pastoor in onze parochie gaan werken. Zondag 10 mei jl. kondigde het kerkbestuur af dat de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, haar na goedkeuring door het Collegiaal Bestuur van onze kerk voor een pastorale benoeming van 50% in Utrecht heeft aangesteld. De huidige assisterend pastoor Bernd Wallet zal de functie van plebaan gaan overnemen van scheidend pastoor Annemieke Duurkoop.

Mevrouw Jutta Eilander-Van Maaren is sinds 2009 in dienst van de kerk als jongerenpastor. Ze voltooit op dit ogenblik haar studie aan het oud-katholiek seminarie. De zomer zal zij gebruiken om, na haar afstuderen, haar werk als jongerenpastor af te ronden en door te geven aan een opvolger.

De Aartsbisschop schrijft: “Daarna zou ze in uw parochie aan de slag kunnen, ware het niet dat rond die tijd haar zwangerschapsverlof ingaat! Een en ander maakt dat mevrouw Eilander-van Maaren eerst per 1 februari 2016 in uw parochie actief wordt.

In de tussentijd wordt zij echter vervangen door pastoor Paul Brommet, die intussen al twee dagen per week in Utrecht werkzaam is, waardoor continuiteit in de pastorale zorg is gewaarborgd. U zult echter al wel eerder met Jutta Eilander kennis kunnen maken, want het is het plan dat zij op zondag 6 september de overweging zal houden in de dienst, waarna u haar kunt ontmoeten”.

Mevrouw Eilander-van Maaren is 34 jaar oud en is gedoopt, aangenomen en gevormd in de oud-katholieke parochie van de H. Vitus in Hilversum. Ze is getrouwd met Erik Eilander. Het paar heeft nu twee kinderen en als alles goed gaat, zoals dat tot op heden het geval is, straks dus drie”.

lk ben ervan overtuigd dat het nieuwe team dat binnen afzienbare tijd effectief wordt een rijke zegen zal zijn.”

Vanuit de gemeente, in een goed gevulde Gertrudiskathedraal bijeen voor de viering van de 101ste verjaardag van Kerkwijding, klonk op de lezing van deze brief spontaan applaus. Kennelijk een teken dat naar die nabije toekomst met vreugdevolle verwachting wordt uitgezien.

*