PDF Print

Vorming en toerusting

Bijbelkring Profeten en completen

Op zondag komt de eerste schriftlezing vaak uit de boeken van een van de profeten. Waarom zou dat eigenlijk zo zijn en wat kunnen we met de woorden van Jesaja, Jeremia, Ezechiël en al die anderen?

De mensen die wij de profeten van Israël noemen leefden en werkten op allerlei plekken in de maatschappij, van regeringscentrum tot boerderij. Wat ze gemeen hebben is dat ze wat er hun tijd op het spel staat in een nieuw licht kunnen zien. Ze zijn geworteld in de traditie, maar ze kunnen daar op zo'n manier naar kijken, dat deze opnieuw relevant wordt. Ze zitten niet opgesloten in de feiten. Met hun kritiek ontmaskeren ze valse zekerheden, met hun energie geven ze mensen nieuwe levenskracht.

Profeten willen zien waar het oude verdwijnt. Met passie voor recht en voor heiligheid bezingen ze in beeldende taal wat toekomst heeft. Zo voeden ze door hun verbeelding een alternatieve manier van kijken naar het leven, en daarmee een nieuwe manier van samenleven. Dat is wat prof. Walter Brueggemann 'de profetische verbeelding’ noemt.

Dit najaar beginnen we met Jesaja. En we blijven voorlopig wel even met hem bezig. Een kans om te kijken wat deze dichter betekent voor ons leven, onze wereld.

Een serie op maandagavond om 20.00 uur in de pastorie – gevolgd door gezongen completen (dagsluiting) in de Jakobuskapel om 21.40 uur. Data: 28 september, 26 oktober, 30 november 2015. Graag tevoren opgeven bij pastoor Bernd.

*