PDF Print

Opgenomen diensten

2016-10-30 Hoogfeest van Allerheiligen met gedachtenis van Allerzielen
2016-11-06 H. Willibrord, Apostel der Nederlanden
2016-11-13 Zondag na Pinksteren 28 - Dienst voor jong en oud. Aannemen
2016-11-20 Laatste Zondag na Pinksteren
2016-11-27 Eerste Zondag van de Advent
2016-12-04 Tweede Zondag van de Advent
2016-12-11 Derde Zondag van de Advent - Doopdienst
2016-12-18 Vierde Zondag van de Advent
2016-12-24 Kinderkerstnachtdienst
2016-12-24 Kerstliederen voorafgaand aan de Kerstnachtmis
2016-12-24 Kerstnachtmis
2016-12-25 Pontificale Hoogmis van Kerstmis
2016-12-26 Tweede Kerstdag - Viering van St. Stefanus (geen opname beschikbaar i.v.m. storing)
2016-12-31 Lof van Oudjaar
2017-01-01 Nieuwjaarsdag - Naamgeving en besnijdenis van de Heer
2017-01-08 Hoogfeest van Epifanie -Openbaring van de Heer aan de volken - Driekoningen
2017-01-08 Pontificale Nieuwjaarsverspers van het aartsbisdom
2017-01-15 Tweede Zondag na Epifanie
2017-01-21 Pontificale eucharistieviering met priesterwijding Jutta Eilander en
                 Leonie van Straaten

2017-01-22 Derde Zondag na Epifanie - Doopdienst
2017-01-29 Vierde Zondag na Epifanie - Opdracht van de Heer in de Tempel
2017-02-05 Vijfde Zondag na Epifanie
2017-02-09 Choral Evensong - Koor: Schola Davidica Utrecht
2017-02-12 Zesde Zondag na Epifanie
2017-02-19 Zevende Zondag na Epifanie
2017-02-26 Achtste Zondag na Epifanie
2017-03-05 Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
2017-03-09 Choral Evensong
2017-03-12 Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
2017-03-19 Derde Zondag van de Veertigdagentijd
2017-03-26 Vierde Zondag van de Veertigdagentijd             
 *