PDF Print

Opgenomen diensten


2016-11-27 Eerste Zondag van de Advent
2016-12-04 Tweede Zondag van de Advent
2016-12-11 Derde Zondag van de Advent - Doopdienst
2016-12-18 Vierde Zondag van de Advent
2016-12-24 Kinderkerstnachtdienst
2016-12-24 Kerstliederen voorafgaand aan de Kerstnachtmis
2016-12-24 Kerstnachtmis
2016-12-25 Pontificale Hoogmis van Kerstmis
2016-12-26 Tweede Kerstdag - Viering van St. Stefanus (geen opname beschikbaar i.v.m. storing)
2016-12-31 Lof van Oudjaar
2017-01-01 Nieuwjaarsdag - Naamgeving en besnijdenis van de Heer
2017-01-08 Hoogfeest van Epifanie -Openbaring van de Heer aan de volken - Driekoningen
2017-01-08 Pontificale Nieuwjaarsverspers van het aartsbisdom
2017-01-15 Tweede Zondag na Epifanie
2017-01-21 Pontificale eucharistieviering met priesterwijding Jutta Eilander en
                 Leonie van Straaten

2017-01-22 Derde Zondag na Epifanie - Doopdienst
2017-01-29 Vierde Zondag na Epifanie - Opdracht van de Heer in de Tempel
2017-02-05 Vijfde Zondag na Epifanie
2017-02-09 Choral Evensong - Koor: Schola Davidica Utrecht
2017-02-12 Zesde Zondag na Epifanie
2017-02-19 Zevende Zondag na Epifanie
2017-02-26 Achtste Zondag na Epifanie
2017-03-05 Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
2017-03-09 Choral Evensong
2017-03-12 Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
2017-03-19 Derde Zondag van de Veertigdagentijd
2017-03-26 Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
2017-04-02 Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
2017-04-09 Palmzondag
2017-04-12 Chrismamis - Wijding van de H. Oliën
2017-04-13 Witte Donderdag
2017-04-14 Goede Vrijdag
2017-04-15 Paaswake
                 (Door een storing met internetverbinding eindigt de opname bij het Offertoriumgezang)
2017-04-16 Pontificale Hoogmis van Pasen
             
 *