PDF Print

Kersttijd


De Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen,
zal voorgaan en preken in zowel de Kerstnachtmis die
om 22.00 uur begint en vooraf wordt gegaan door het
zingen van kerstliederen, als op eerste Kerstdag. De
kerk zal weer feestelijk zijn versierd en het koor heeft
mooie stukken ingestudeerd. We zien uit naar goede
vieringen met elkaar en met allen die met ons mee
komen vieren!

Op tweede kerstdag, St. Stefanus, zal er om 10.00 uur
een gesproken Misviering zijn met enkele gezangen.

Zondag 27 december de Hoogmis, we gedenken dan
de H. Johannes, de Evangelist.

Op Oudjaarsavond vieren we het Lof van Oudjaar om
19.00 uur, met psalm en gezang, een meditatie, het
Lof van het Allerheiligste Sacrament en het berijmde
Te Deum.

Op Nieuwjaarsdag vieren we het feest van de
naamgeving en besnijdenis van de Heer. Aansluitend is
er gelegenheid in de pastorie elkaar een gezegend
Nieuwjaar te wensen.

Zondag 3 januari is voor het feest van Epifanie.
Evenals vorige jaren zullen kinderen een
Driekoningenspel in de dienst spelen en brengen we de
gaven van goud, wierook en mirre naar het
Christuskind. Aan het einde van de viering zal de
huiszegen worden gegeven en uitgereikt.

*