PDF Print

Driekoningen

Zondag 3 januari vieren we Epifanie.
Evenals vorige jaren zullen kinderen een Driekoningenspel in de dienst spelen en brengen we
gaven naar het Christuskind. Het lied dat we hierna zingen vindt u hiernaast. Aan het einde van de viering
zal de huiszegen worden gegeven en, in de vorm van een sticker, worden uitgereikt.
Een bijdrage voor dak-
en thuislozenzorg van het Omduw in Utrecht is daarb
ij heel welkom!

*