PDF Print

Nieuwjaarsontmoeting

Ook op zondag 3 januari zijn de vespers en de nieuwjaarsreceptie.
De vespers waarin de aartsbisschop voorgaat beginnen
om 16.00 uur. In de viering zullen de beide pastores
van onze parochie als kanunnik worden geïnstalleerd,
zal de monastieke gemeenschap van de Goede Herder
in ons bisdom worden opgenomen en zal de nieuwe
jongerenwerker, Michael van den Bergh, een zegen
ontvangen bij het begin van zijn werkzaamheden. Na
de dienst met koor- en samenzang is er de feestelijke
nieuwjaarsreceptie van het bisdom in ons centrum In
de Driehoek. Allen welkom.

*