PDF Print

Lunch en gebed in Week voor de eenheid

-
Dit jaar zijn de Lutheranen gastvrouw van
de lunch voor mensen rondom de Buurkerken Utrecht-
Centrum, met verhaal en muziek. De lunch op zondag
24 januari begint om 12.30 uur, inloop vanaf 12.00
uur. Zie de intekenlijst op tafel in de kerk.
In de week ervoor verzorgen leden van verschillende
kerken het middaggebed in het Stiltecentrum op Hoog
Catharijne (aanvang 12.45 uur); op woensdag 20
januari zal vanuit onze parochie Toos Mugge voorgaa
n.

*