PDF Print

500 jaar historische gewaden in de Gertrudiskathedraal in Utrecht

Lezing op zondag 31 januari 12.00 uur. (Neem zelf een broodje mee!)

Onze kerk herbergt een bijzondere collectie religieus erfgoed, waaronder kostbaar textiel en veel voorwerpen uit de 17e en 18e eeuw, die voor gebruik in de eredienst werden gemaakt. Een aantal topstukken uit de collectie zijn ondergebracht in het museum Het Catharijneconvent te Utrecht. Andere bevinden zich her en der in ons gebouw en worden soms ook gewoon gebruikt.

Op zondag 31 januari zal Richard de Beer vanuit zijn passie voor deze collectie enkele geheimen onthullen van ons erfgoed. Richard weet als geen ander je mee te nemen in de wondere wereld van verborgen schatten van onze kerkelijke cultuur en ons gelovige leven. De nadruk deze zondag zal liggen op liturgische gewaden uit de afgelopen vijf eeuwen, die in de Gertrudiskathdraal in gebruik zijn en/of worden bewaard.

Richard de Beer (1964) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Radboud-Universiteit van Nijmegen. Hij was gedurende twintig jaar werkzaam bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, waar hij zich op diverse terreinen bewoog: inventarisaties van kerken van alle denominaties en rapportages en waardestellingen naar aanleiding daarvan; adviezen inzake beheer, behoud en restauraties van kerkelijk erfgoed; selectie en herbestemming van kerkelijk erfgoed. Daarnaast publiceerde hij op het gebied van orgels, middeleeuwse handschriften en kerkgeschiedenis. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij de determinering en datering van de vele textielschatten, van het zilverwerk en van de relikwieën van de Oud-Katholieke kerk. Richard is sinds 2013 in dienst van de nieuw opgerichte afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters (EKK) van Museum Catharijneconvent en werkt drie dagen in de week als consulent en conservator van het erfgoed in de diverse Oud-Katholieke kerken en in het museum.

Een klein en toegankelijk boekje over onze paramenten werd in het vorige decennium geschreven door Greet Roosjen, zaliger gedachtenis. Dit boekje is nu tijdelijk voor slechts één euro verkrijgbaar op de boekentafel in de kerk – zo lang de voorraad strekt.

*