PDF Print

Diakenwijding Jutta Eilander

De Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, is voornemens onze pastoraal werker Jutta Eilander diaken te wijden op zondag 6 maart a.s..
 
De diakenwijding vindt plaats in de reguliere gezongen Hoogmis die begint om 10.00 uur. Allen zijn van harte welkom. In deze viering zullen ook gasten aanwezig zijn van de internationale bisschopsconferentie.
 
Jutta Eilander is sinds kort als halftijds pastoraal werker in onze parochie actief, en was de afgelopen zeven jaar jongerenpastor van onze kerk; daarvoor werkte zij zes jaar in de psychiatrie. Jutta studeerde eerst Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Utrecht en later theologie aan universiteit en seminarie. Tot voor kort was Jutta lid van de parochie Hilversum, de gemeente waar ze blijft wonen met haar man en drie dochters. 

 

*