PDF Print

Pastoor op Schiphol

 

Schiphol heeft alles wat een stad heeft, ook een kerk. Pastoor Nico Sarot, die namens onze kerk als luchthavenpastor op Schiphol werkt, komt op zondag 5 juni vertellen over zijn bijzondere werk. Velen die Nico kennen als oud-parochiaan van Utrecht of als catecheet of als oud-pastoor van Culemborg weten dat hij een meesterverteller is. En we zijn verheugd dat hij op deze zondag komt preken in de mis en daarna een presentatie geeft over pastoraat op Schiphol.

Je zou misschien denken dat een pastor op Schiphol zijn leven slijt in het meditatiecentrum, maar niets is minder waar. De pastores van de luchthaven staan midden in de operatie van Schiphol.

Op de pastores wordt een beroep gedaan in talloze crisissituaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties met verwarde en gestrande passagiers, interventie wanneer mensen agressief zijn, begeleiding van reizigers die terugkeren na het verlies van een dierbare en van vrienden en familie die hen komen afhalen, opvang van nabestaanden na een ramp, opvang van nabestaanden na overlijden van een passagier aan boord en langdurige contacten met daklozen die op Schiphol wonen.

Aan de hand van levendige verhalen zal Nico een beeld geven van zijn werk dat hij ook namens onze parochie op Schiphol doet. Na de mis en de koffie op 5 juni in de kerk.

*