PDF Print

Bij de diensten

Jubileum Jan Visser

Op zondag 11 september viert Jan Visser in ons midden dat hij 60 jaar geleden de priesterwijding ontving. We hopen dat velen van u zullen meevieren, uit dankbaarheid voor de bijdrage van Jan aan het leven van onze parochie vandaag, als betrokken en nieuwsgierige medekerkganger en voorganger. In de dienst zal Jan voorgaan en zingt het koor een stuk van Mendelssohn, en na de viering is er een feestelijke receptie in pastorie en tuin waar u Jan en Annie kunt feliciteren.

Stilte uur

Ook in de zomer is er elke woensdag stilte-uur in de kerk tussen 17.45 uur en 18.45 uur. Om 18.00 uur, na het luiden van de klokken, is er een korte schriftlezing gevolgd door een kort gebed. Dan is er stilte die om rond 18.40 wordt afgesloten met een lied van Taizé. Allen van harte welkom.

*