PDF Print

Jeugd en Jongeren

Op dezelfde zondag begint de andere leringgroep met de voorbereiding op de eerste heilige communie, die op zondag 13 november gevierd zal worden.

De lering wordt op zondagen na mis en koffie gegeven in de pastorie, en begint steeds na de mis en koffie, tot 14.00 uur.

Meer informatie bij parochiecatecheet Manon of pastoor Bernd.

Buitenschoolse Koorschool Utrecht

Zingen kun je leren! Voor kinderen vanaf een jaar of zes is na de zomer plaats in Koorklas A. Meisjes en jongens, oud-katholiek of niet, uit stad of regio, van harte welkom! Repetities op woensdagmiddag o.l.v. Hanna Rijken. Om een keer langs te komen om te zien of het iets is, mail naar buitenschoolsekoorschool@gmail.com of vraag pastoor Bernd. De eerstvolgende muzikale inbreng van de BKU in een Hoogmis is op zondag 2 oktober.

 

*