PDF Print

Bij de diensten tot 27-11

Zondag 27 november is de eerste zondag van de Advent, het begin van het A-jaar waarin we het Evangelie naar Mattheus horen.

Stilte-uur

Elke woensdag staan de deuren van de kerk open naar de stilte. Vanaf 17.45 uur klinkt wat rustige muziek. Om 18.00 uur, na het luiden van de klokken, is er een korte schriftlezing gevolgd door een kort gebed. Dan is er stilte die om rond 18.40 wordt afgesloten met een lied van Taizé. Allen welkom!

NB: op de recent uitgegeven flyer met vormende activiteiten staat per abuis zaterdag vermeld als de dag van het stilte-uur – dat moet dus woensdag zijn.

*