PDF Print

Nieuwsbrief jaargang 6, nummer 26

Beste lezer,  

Op de website www.utrecht.okkn.nl (vieringen-nieuwsbrieven) is de digitale versie van de nieuwsbrief, jaargang 6, nummer 26 geplaatst.

 

U kunt de nieuwsbrief en liturgiewijzer downloaden via deze -->NIEUWSBRIEF-LINK<--. 

 

 

 

Kinderkerstnacht

Graag nodigen we alle kinderen en kleinkinderen uit de parochie en de buurt uit voor de Kinderkerstnacht, kerstavond 24 december om 18.00 uur. Een korte en vrolijke viering met bekende kerstliederen, een vertelling, en de zegening van de Kerststal, waarna we het kindje Jezus in de kribbe zullen leggen. Jong en oud zijn van harte welkom! Aansluitend is er chocolademelk en een worstenbroodje in de pastorie.

 

Kerstmis

De Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, zal voorgaan en preken zowel in de Kerstnachtmis om 22.00 uur als op de eerste Kerstdag om 10.00 uur. Het zingen van kerstliederen voor de  Nachtmis begint om 21.30 uur. Op tweede kerstdag, St. Stefanus, is er een gesproken Misviering met enkele gezangen, aanvang 10.00 uur.

 

Oud en Nieuw

Op Oudjaarsavond vieren we het Lof van Oudjaar om 19.00 uur, met psalm en gezang, een meditatie, het Lof van het Allerheiligste Sacrament en het berijmde Te Deum. Op zondag 1 januari 2017 beginnen we het nieuwe jaar met het feest van de naamgeving en besnijdenis van de Heer. Aansluitend is er gelegenheid in de pastorie elkaar een gezegend Nieuwjaar te wensen.

Met vriendelijke groet
 

redactie Nieuwsbrief

afmelden voor de nieuwsbrief? stuur een mailtje naar: nieuwsbriefskz@gmail.com

*