PDF Print

Bij de diensten

Paaswake 15 april

Het hart van de kerndagen van het christelijk geloof is de Paaswake. Deze begint dit jaar om 20.30 uur buiten voor de kerk, rond een vuur waaraan we de Paaskaars ontsteken. Met deze kaars, die de verrijzenis van de Heer verkondigt, trekken we de donkere kerk in. Aan deze kaars, die ons als een vuurkolom voorgaat, ontsteken we onze eigen kaarsjes, zodat het licht zich verdeelt. In dat licht horen we oude verhalen van Israël en bidden we met alle heiligen voor kerk en wereld. Else en Rob zullen worden gedoopt. Tijdens het Gloria van de Mis begint het orgel weer te spelen, gaan alle lichten aan, worden de klokken weer geluid en zingen we: Christus onze Heer verrees! Een vreugdevol feest – allen heel hartelijk uitgenodigd mee te vieren!

Paas zondag 16 april

Op de ochtend van Pasen vieren we de feestelijke pontificale Hoogmis met paasliederen voor gemeente en koor. Voorganger en predikant is de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen. Het koor zingt ‘This is the feast of victory’ van Ronald Nelson en ‘Stimmet Hosianna an’ van Wolfgang Briegel.

De vijftig dagen van Pasen

De vreugdevolle Paastijd duurt tot en met Pinksteren, waarop de Aartsbisschop het vormsel hoopt te bedienen aan vijf volwassenen. Op de tweede zondag van Pasen, bijgenaamd Beloken Pasen, zal onze voormalige assisterend pastoor Paul Brommet voorgaan. Op 30 april gaat prof. Jan Visser voor. Op 14 mei is de jaarlijkse dienst waarin tenminste twee kanunniken samen voorgaan, om zo ook de band tussen het kapittel en de kathedrale kerk zichtbaar te maken. Dit jaar zijn dat canonici Wietse van der Velde en Leen Wijker. Meer informatie rond de diensten vindt u op de tweewekelijkse nieuwsbrief. Neem, als u dat nog niet gedaan hebt, nu een digitaal abonnement via nieuwsbriefskz@gmail.com.

*