PDF Print

Bij de diensten

Op zondag 11 juni is het Drievuldigheidszondag. Na de viering zal de voorjaarsgemeentevergadering plaatsvinden.

Zondag 18 juni zingt de Buitenschoolse Koorschool Utrecht o.l.v. Hanna Rijken de mis. Naast het Gloria van Lourdes horen we o.a. 'For the beauty of the earth' van John Rutter en 'May the road rise to meet you' (Irish Blessing) van James Moore. Ook voor wie kinderen kent die hieraan in het nieuwe seizoen mee zouden kunnen doen een mooie gelegenheid met het koor kennis te maken!

Op zondag 25 juni zal onze parochiaan Loes Berkhout, geestelijk verzorger in het UMC met kerkelijke zending vanuit onze kerk, de overweging houden.

Donderdag 29 juni viert de kerk het apostelfeest van de H.H. Petrus en Paulus. In onze kerk is om 20.00 uur een Choral Evensong, de vierde uit een nieuwe reeks van vijf – zie ook het bericht verderop.

Op zaterdag 1 juli om 10.00 uur is de feestelijke Huwelijksinzegening van onze lector Esther Suurmond en haar man Jan van Rookhuijzen. In deze viering van schriftlezing en gebed zal tevens hun dochter Floor Anna worden gedoopt – bij wijze van uitzondering is dat dus niet op zondag, maar we hopen wel 'in het midden van de gemeente'.

Zondag 2 juli verwelkomen we prof. dr. Peter-Ben Smit en studenten van de internationale Summer School van het oud-katholiek Seminarie in Utrecht. Peter-Ben zal preken.

Gastvoorganger – en predikant op zondag 9 juli is onze oud-parochiane Helen Gaasbeek, die nu pastoor van Leiden is.

*