PDF Print

Bij de diensten: gelijkenissen

Deze zondagen na Pinksteren zijn de zondagen waarop veel gelijkenissen gelezen worden, beginnend bij gelijkenissen met agragische inslag; zondag 16 juli de gelijkenis van de zaaier, zondag 23 juli die van het onkruid op de akker en de week erop, zondag 30 juli, is het zelfs 'de zondag van de gelijkenissen'.

Een reeks zondagen waarin de gelijkenis centraal staat; een verhaal dat herkenbaar voor ons is, en waar we onze eigen lessen uit kunnen leren. Soms wordt een gelijkenis uitgelegd, soms spreekt het voor zich, soms is het ingewikkeld, maar altijd zet het ons aan het denken over ons eigen leven en wat het ons kan leren. En dat is nou net de bedoeling....

*