PDF Print

Bij de diensten

Zondag 22 oktover vieren we de 24e zondag na Pinksteren. De Schola zal dan zingen.

Op zondag 29 oktober vieren we het hoogfeest van Allerheiligen samen met de gedachtenis van Allerzielen. Wie wil kan tevoren op een lijst achterin de kerk de namen opschrijven van hen voor wie bij name gedachtenis kan worden gehouden in de voorbeden. En iedereen die aanwezig is krijgt bij binnenkomst een lichtje om een overledene te gedenken, in het vertrouwen dat bij God, onze hemelse Vader, de bron van het leven is en de gedachtenis van onze namen.

Na de mis en de koffie zal om 12.45 op het oud-katholieke gedeelte van de begraafplaats Soestbergen op de Gansstraat een moment van gebed zijn. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Alle vieringen zijn om op zondagmorgen om 10.00 uur, Willemsplantsoen 2, Utrecht

 

*