PDF Print

Een nieuw wij: Utrecht en Uppsala vieren de eenheid

Het wordt een bijzondere oecumenische viering op 20 januari in Utrecht, en u kunt erbij zijn - in de Gertrudiskathedraal om 15.30 uur. De aartsbisschop van Uppsala, Antje Jackelén - de eerste vrouwelijke aartsbisschop ter wereld - komt met een delegatie van haar kerk vieren dat de oud-katholieke kerkfamilie en de Zweedse Kerk, lid van de Lutherse Wereldfederatie, volledige kerkelijke gemeenschap met elkaar konden vaststellen. Dat betekent dat ze elkaar als broers en zussen erkennen, leden van één familie. Ze doen dat ondanks alle historisch gegroeide verschillen.


Zo'n erkenning komt in de wereldwijde oecumene niet vaak voor. Daarom bestaat er aanzienlijke oecumenische belangstelling voor deze viering, zowel vanuit de Anglicaanse Kerkgemeenschap, waarmee beiden al langere tijd in communie staan, als vanuit andere bevriende kerken. lees verder

*