PDF Print

Hoogmis met het Collegium Musicum Amsterdam

Op zondag 11 februari om 10.00 uur wordt de mis gezongen door het Collegium Musicum Amsterdam o.l.v. Anthony Zielhorst. Het koor is gespecialiseerd in meerstemmige koorwerken uit de 15e en 16e eeuw. Centraal in deze mis staat muzikaal gezien de liturgische muziek van de componist G.P. da Palestrina (ca. 1525 – 1594). Hij wordt gezien als de grootmeester van de polyfone stijl. Tegelijkertijd wordt zijn muziek door de uitstekende verstaanbaarheid van de tekst gekenmerkt. Daarom geldt hij als voorbeeld van de nieuwe liturgische stijl zoals die vanaf het Concilie van Trente (1545-1563) van de katholieke kerkmuziek werd verwacht.

De vaste misgezangen komen uit Palestrina's Missa Nigra Sum uit 1590. Als introitus klinkt het energieke Jubilate Deo. Ook Graduale, Offertorium en Communio zijn genomen uit het rijke oevre van deze componist. De Nederlandse teksten van hetgeen in het Latijn wordt gezongen kunt u uiteraard meebidden uit het kerkboek. Er zijn ook enkele Nederlandse gezangen uit het oud-katholiek Gezangboek die in stijl gekozen zijn bij de zestiende-eeuwse koorzang; hetzelfde geldt voor de Spaanse orgelwerken door Eveline M. Jansen voor en na de viering. Voorganger is pastoor Bernd Wallet. Allen hartelijk welkom.

*