PDF Print

Bij de diensten

In de veertigdagentijd beginnen we de vieringen weer met een korte Kyrie litanie op een melodie uit de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé. De graduale psalmen komen evenals de afgelopen twee jaar uit de mooie bewerking die Henk Jongerius maakte van het gregoriaanse Attende Domine. Jongerius bewerkte deze antifoon als: God in de hemelen, zie naar uw mensen, wijs ons de weg naar het leven. Deze antifoon met de door hem bewerkte psalmen blijken goed in onze manier van vieren te passen.

Groot Bezoek uit Veenendaal! Op zondag 25 februari hoopt een flinke groep van de Katholieke Bond van Ouderen uit Veenendaal onze mis en koffie te bezoeken, een excursie georganiseerd door Jaap en Fenna Krocké. Zij zien er allen naar uit. Fijn als u er ook bent om hen met elkaar gastvrij te ontvangen en samen te vieren. Een bericht van Jaap Krocké op pag. 27.

Orgel schoonmaak Wegens noodzakelijke schoonmaak volgend op de verbouwing van het centrum is het orgel de komende weken beperkt te gebruiken. Iedere zondag is het orgel wel bespeelbaar maar de mate waarin zal elke zondag anders zijn, we hebben hier helaas geen schema van.

De Goede Week is de week met de meest rijke en verhalen en rituelen van het jaar. Met groene takken en palmpaasstokken, met olie, water en vuur, onder het kruis en achter het licht aan, met oude en nieuwe gezangen, en bovenal in brood en wijn gedenken we onze dood en ons leven, de opgang van duisternis naar het licht, met Jezus Christus, onze Heer.

Palm- en Passiezondag 25 maart. De dienst begint achterin de kerk met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarna eren we met onze groene takken de koning en zoals de kinderen van Israël Jezus eens begeleidden bij zijn intocht in Jeruzalem, zo treden wij binnen in de kerk, terwijl we ‘Hosanna’ zingen en ‘Geeft ere de Here’. De dienst gaat daarna verder met de eucharistie van deze Passiezondag, waarin we onder meer de Markuspassie lezen. Het koor zingt passiemuziek.

Chrismamis Woensdag 28 maart is de Oliewijding, een bijzonder feestelijke en rijke dienst met vertegenwoordigers uit het hele bisdom, waarin de aartsbisschop de heilige oliën wijdt: het heilig chrisma en de oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen. Mensen die dit jaar gedoopt en/of gevormd zullen worden zullen lezen en dragen de olie aan. De parochie uit Priches in Noord-Frankijk is weer met een flinke groep vertegenwoordigd. Met koor- en samenzang en naderhand ontmoeting in De Driehoek. Aanvang 19.30 uur, allen welkom.

Witte donderdag 29 maart om 19.30 uur vieren we staande in een kring om de altaartafel de maaltijd van de Heer. 'Op de avond voordat hij werd overgeleverd' vierde Hij met zijn leerlingen, zijn hele leven deelde hij zichzelf voor ons. Nu is zijn uur gekomen.Vanaf het Gloria van deze dienst tot aan het Gloria van de Paaswake zwijgt het orgel. Na de communie brengen we het sacrament over naar het rustaltaar, en wordt onder het bidden van Psalm 22 de altaarbekleding weggenomen. We gaan in stilte heen.

Goede Vrijdag 30 maart. De dienst om 15.00 uur, het uur dat Jezus stierf, is een uur met lezingen, gezangen en gebeden, en met een eenvoudig ritueel rond het kruis. In deze dienst horen we de Passie volgens Johannes, zingen we passieliederen en vereren we het kruis, dat de kerk wordt binnengedragen en als centraal teken wordt opgesteld. Onder het kruis bidden we voor kerk en wereld. Wie wil, kan een bloem bij het kruisbeeld leggen of er voor knielen.

Paaswake 31 maart. Het hart van de kerndagen van het christelijk geloof is de Paaswake. Deze begint om 20.30 uur buiten voor de kerk, rond een vuur waaraan we de Paaskaars ontsteken. Met deze kaars, die de verrijzenis van de Heer verkondigt, trekken we de donkere kerk in. Aan deze kaars, die ons als een vuurkolom voorgaat, ontsteken we onze eigen kaarsjes, zodat het licht zich verdeelt. In dat licht horen we oude verhalen van Israël en bidden we met alle heiligen voor kerk en wereld. Tijdens het Gloria van de Mis klinkt het orgel weer, gaan alle lichten aan, worden de klokken weer geluid en zingen we: Christus onze Heer verrees! Een vreugdevol feest – allen heel hartelijk uitgenodigd mee te vieren!

Paaszondag 1 april. Op de ochtend van Pasen vieren we de feestelijke pontificale Hoogmis met paasliederen voor gemeente en koor. Voorganger en predikant is de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen.

De vijftig dagen van Pasen De vreugdevolle Paastijd duurt tot en met Pinksteren, waarop de Aartsbisschop het vormsel hoopt te bedienen aan zeven jongeren!

De Goede Week is de week met de meest rijke en verhalen en rituelen van het jaar. Met groene takken en palmpaasstokken, met olie, water en vuur, onder het kruis en achter het licht aan, met oude en nieuwe gezangen, en bovenal in brood en wijn gedenken we onze dood en ons leven, de opgang van duisternis naar het licht, met Jezus Christus, onze Heer.

Palm- en Passiezondag 25 maart. De dienst begint achterin de kerk met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarna eren we met onze groene takken de koning en zoals de kinderen van Israël Jezus eens begeleidden bij zijn intocht in Jeruzalem, zo treden wij binnen in de kerk, terwijl we ‘Hosanna’ zingen en ‘Geeft ere de Here’. De dienst gaat daarna verder met de eucharistie van deze Passiezondag, waarin we onder meer de Markuspassie lezen. Het koor zingt passiemuziek.

Chrismamis Woensdag 28 maart is de Oliewijding, een bijzonder feestelijke en rijke dienst met vertegenwoordigers uit het hele bisdom, waarin de aartsbisschop de heilige oliën wijdt: het heilig chrisma en de oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen. Mensen die dit jaar gedoopt en/of gevormd zullen worden zullen lezen en dragen de olie aan. De parochie uit Priches in Noord-Frankijk is weer met een flinke groep vertegenwoordigd. Met koor- en samenzang en naderhand ontmoeting in De Driehoek. Aanvang 19.30 uur, allen welkom.

Witte donderdag 29 maart om 19.30 uur vieren we staande in een kring om de altaartafel de maaltijd van de Heer. 'Op de avond voordat hij werd overgeleverd' vierde Hij met zijn leerlingen, zijn hele leven deelde hij zichzelf voor ons. Nu is zijn uur gekomen.Vanaf het Gloria van deze dienst tot aan het Gloria van de Paaswake zwijgt het orgel. Na de communie brengen we het sacrament over naar het rustaltaar, en wordt onder het bidden van Psalm 22 de altaarbekleding weggenomen. We gaan in stilte heen.

Goede Vrijdag 30 maart. De dienst om 15.00 uur, het uur dat Jezus stierf, is een uur met lezingen, gezangen en gebeden, en met een eenvoudig ritueel rond het kruis. In deze dienst horen we de Passie volgens Johannes, zingen we passieliederen en vereren we het kruis, dat de kerk wordt binnengedragen en als centraal teken wordt opgesteld. Onder het kruis bidden we voor kerk en wereld. Wie wil, kan een bloem bij het kruisbeeld leggen of er voor knielen.

Paaswake 31 maart. Het hart van de kerndagen van het christelijk geloof is de Paaswake. Deze begint om 20.30 uur buiten voor de kerk, rond een vuur waaraan we de Paaskaars ontsteken. Met deze kaars, die de verrijzenis van de Heer verkondigt, trekken we de donkere kerk in. Aan deze kaars, die ons als een vuurkolom voorgaat, ontsteken we onze eigen kaarsjes, zodat het licht zich verdeelt. In dat licht horen we oude verhalen van Israël en bidden we met alle heiligen voor kerk en wereld. Tijdens het Gloria van de Mis klinkt het orgel weer, gaan alle lichten aan, worden de klokken weer geluid en zingen we: Christus onze Heer verrees! Een vreugdevol feest – allen heel hartelijk uitgenodigd mee te vieren!

Paaszondag 1 april. Op de ochtend van Pasen vieren we de feestelijke pontificale Hoogmis met paasliederen voor gemeente en koor. Voorganger en predikant is de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen.

De vijftig dagen van Pasen De vreugdevolle Paastijd duurt tot en met Pinksteren, waarop de Aartsbisschop het vormsel hoopt te bedienen aan zeven jongeren!

*