PDF Print

Vier de Goede Week en Pasen in de Gertrudiskathedraal

De Goede Week is de week met de meest rijke en verhalen en rituelen van het jaar. Met groene takken en palmpaasstokken, met olie, water en vuur, onder het kruis en achter het licht aan, met oude en nieuwe gezangen, en bovenal in brood en wijn gedenken we onze dood en ons leven, de opgang van duisternis naar het licht, met Jezus Christus, onze Heer.


Palm- en Passiezondag 25 maart. De dienst begint achterin de kerk met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarna eren we met onze groene takken

de koning en zoals de kinderen van Israël Jezus eens begeleidden bij zijn intocht in Jeruzalem, zo treden wij binnen in de kerk, terwijl we ‘Hosanna’ zingen en ‘Geeft ere de Here’. De dienst gaat daarna verder met de eucharistie van deze Passiezondag, waarin we onder meer de Markuspassie lezen. Het koor zingt passiemuziek, waaronder het openingskoor uit het Stabat Mater van Poulenc.

Chrismamis Woensdag 28 maart is de Oliewijding, een bijzonder feestelijke en rijke dienst met vertegenwoordigers uit het hele bisdom, waarin de aartsbisschop de heilige oliën wijdt: het heilig chrisma en de oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen. Mensen die dit jaar gedoopt en/of gevormd zullen worden zullen lezen en dragen de olie aan. Met koor- en samenzang en naderhand ontmoeting in De Driehoek. Aanvang 19.30 uur, allen welkom.

Witte donderdag 29 maart om 19.30 uur vieren we staande in een kring om de altaartafel de maaltijd van de Heer. 'Op de avond voordat hij werd overgeleverd' vierde Hij met zijn leerlingen, zijn hele leven deelde hij zichzelf voor ons. Nu is zijn uur gekomen.Vanaf het Gloria van deze dienst tot aan het Gloria van de Paaswake zwijgt het orgel. Na de communie brengen we het sacrament over naar het rustaltaar, en wordt onder het bidden van Psalm 22 de altaarbekleding weggenomen. We gaan in stilte heen.

Goede Vrijdag 30 maart. De dienst om 15.00 uur, het uur dat Jezus stierf, is een uur met lezingen, gezangen en gebeden, en met een eenvoudig ritueel rond het kruis. In deze dienst horen we de Passie volgens Johannes, zingen we passieliederen en vereren we het kruis, dat de kerk wordt binnengedragen en als centraal teken wordt opgesteld. Onder het kruis bidden we voor kerk en wereld. Wie wil, kan een bloem bij het kruisbeeld leggen of er voor knielen.

.

Paaswake 31 maart. Het hart van de kerndagen van het christelijk geloof is de Paaswake. Deze begint om 20.30 uur buiten voor de kerk, rond een vuur waaraan we de Paaskaars ontsteken. Met deze kaars, die de verrijzenis van de Heer verkondigt, trekken we de donkere kerk in. Aan deze kaars, die ons als een vuurkolom voorgaat, ontsteken we onze eigen kaarsjes, zodat het licht zich verdeelt. In dat licht horen we oude verhalen van Israël en bidden we met alle heiligen voor kerk en wereld. Tijdens het Gloria van de Mis klinkt het orgel weer, gaan alle lichten aan, worden de klokken weer geluid en zingen we: Christus onze Heer verrees! Een vreugdevol feest – allen heel hartelijk uitgenodigd mee te vieren! 


Paaszondag 1 april. Op de ochtend van Pasen vieren we de feestelijke pontificale Hoogmis met


paasliederen voor gemeente en koor. Voorganger en predikant is de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen.

*