PDF Print

Hoogmis met protestants kerkkoor uit Zoelmond

Hoogmis met protestants kerkkoor uit Zoelmond

Zondag 29 april heet Cantate, zingt!, en dat komt het protestants kerkkoor Jubilate Deo uit Beusichem en Zoelmond in de viering om 10.00 uur doen. Het koor staat onder leiding van Piet van der Steen, die tevens een van de organisten van de Gertrudiskathedraal is. Deze zondag staat hij voor het koor uit de regio waar hij woont en wordt het orgel bespeeld door Eveline M. Jansen. Het koor zal een keur aan liederen zingen die bij deze vijfde zondag van Pasen passen, geliefde werken van onder meer Schubert en Oosterhuis/Huijbers, en de meest beroemde anthem van Thomas Tallis (ca.1505-1585) - If ye love me. Het koor Jubilate Deo is in 1990 opgericht als een gemengd (hervormd) kerkkoor van ongeveer dertig leden, en zingt een keur aan geestelijke liederen. Het koor werkt regelmatig mee aan kerkdiensten in Beusichem en Zoelmond (afgebeeld is de dorpskerk van Zoelmond, in de 15e eeuw gewijd aan St. Jan Evangelist; foto Jan Dijkstra, Houten) en verzorgt tevens zangavonden in verzorgingshuizen in de regio.

*