PDF Print

Willibrord, radicaal of missionair?

Op woensdag 7 november om 19.00 uur zijn er oecumenische Willibrordvespers in de Dom, verzorgd door pastores van de protestantse Dom, de r.k. Catharinakathedraal en de o.k. Gertrudiskathedraal. Deze Vespers op de feestdag van Willibrord zelf gaan vooraf aan het symposium in het centrum ‘In de Driehoek’ dat dezelfde kerken samen met dr. Anton ten Klooster en dr. Arnold Smeets van het r.k. vormingsinstituut Luce, en de oud-katholieke leerstoel in Utrecht, prof. dr. Peter-Ben Smit organiseren.

Het symposium heeft als titel: ‘Missionair of radicaal? Willibrord in de Lage Landen’.

Met medewerking van Alex van Galen en Erik Goosmann. Alex van Galen is scenarioschrijver van Rozengeur en Wodkalime en Michiel de Ruyter. Hij tekende ook voor het scenario van de film Redbad. De legende. In de film spelen zowel Willibrord als Bonifatius een rol. In de film bestaat tussen hen een soort leermeester – leerling relatie. De door de wol geverfde realist Willibrord, die dwang niet schuwt, en de idealist Bonifatius, voor wie de boodschap van de naastenliefde alleen door de weg van vrede verspreid kan worden.

Dr. Sven Meeder (Radboud Universiteit Nijmegen) doet onderzoek naar de wisselwerking tussen identiteit, geleerdheid en politiek in de vroege middeleeuwen. Samen met Eric Goosmann schreef hij Redbad. Koning in de marge van de geschiedenis (Spectrum, Houten, 2018).

Aan het slot van de avond zal het boek Willibrord door de eeuwen. Botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de Lage Landen (Berne Media, Berne, 2018) gepresenteerd worden. Een exemplaar van dit boek is inbegrepen bij het kaartje van de avond.

Wanneer: woensdag 7 november

Tijd: 19.00 uur Oecumenische Willbrordvespers in de Dom (toegankelijk voor iedereen, welkom!)

20.00 uur Symposium in de Driehoek, Willemsplantsoen 1C (togankelijk na voorafgaande opgave)

Opgave voor alleen de vespers is dus niet nodig, voor de combinatie met symposium wél, en dat kan hier:

*