PDF Print

Viering van Allerheiligen met Allerzielen

Op zondag 28 oktober combineren we de viering van het hoogfeest van Allerheiligen met de gedachtenis Allerzielen. We vieren en gedenken als kerk op aarde zowel de heiligen van naam als de stille geloofsgetuigen. Samen staan we voor Gods aanschijn. Hoewel het traditioneel om twee verschillende dagen gaat, een hoogfeest op 1 november en een requiem op 2 november, vieren we de dagen samen op deze zondag. Bij binnenkomst krijgt iedereen een lichtje uitgereikt, om tijdens de viering in stilte (terwijl onder meer liederen uit Taizé worden gezongen) gestorvenen te kunnen gedenken, in het vertrouwen dat bij God, onze hemelse Vader, de bron van het leven is en de gedachtenis van onze namen. We zingen in de oecumene geliefde gezangen voor deze dagen, zoals 'Voor alle heil'gen in de heerlijkheid' en 'Heer, herinner U de namen'. Er is kinderkerk voor kinderen van de basisschool. Allen hartelijk welkom!

*