PDF Print

Feest van de H. Mattias, Apostel

Op 24 februari vieren we de dag van de apostel Mattias (of Matthias). Volgens het bijbelboek Handelingen werd hij door loting aangewezen (het was nog geen Pinksteren geweest) om de opengevallen plaats van de voormalige apostel Judas Iskariot na diens verraad en zelfmoord op te vullen.

De voorwaarden die Petrus stelt aan degene die apostel zou worden, zijn boeiend te horen, en klinken in de tweede lezing vandaag. Zo moest de nieuwe apostel horen bij hen die Jezus volgden vanaf de doop door Johannes.

Volgens de overlevering stierf Mattias in circa 63 in Jeruzalem de marteldood door steniging. Volgens andere overlevering is zijn lichaam in de vierde eeuw door keizerin Helena naar Trier overgebracht. Het graf van Mattias in de benedictijnerabdij Sint-Matthias (foto) zou daarmee het meest noordelijke apostelgraf zijn, het dichtst bij huis.

Veel weten we over Mattias niet, hij heeft zijn werk, zoals zovele anderen, in stilte gedaan. Wel is helder dat in de vroege kerk vaak niet hij, maar Paulus als de twaalfde apostel is gezien, hoewel Paulus niet aan de voorwaarden van Petrus voldeed en zich (dus) flink moest verdedigen de titel van apostel te dragen, wat hij dan ook in een aantal van zijn brieven doet.

We vieren de hoogmis van het Apostelfeest deze zondag om 10.00 uur. Er is kinderkerk. Allen welkom! 

*