PDF Print

Bij Denken in de Driehoek op woensdag 20 maart 2019

Met grote verslagenheid moeten wij u mededelen dat één van onze sprekers op 20 maart, dr. Remco Robinson, zondag 10 maart is overleden. Remco Robinson was docent aan het Oud-Katholiek Seminarie en pastoor in de Oud-Katholieke Kerk.

Remco Robinson zou naast Alain Verheij een lezing verzorgen over het thema van de avond op 20 maart: ‘Angst’, in de reeks ‘Ik voel dus ik ben’.

Na overleg is besloten om de avond in aangepaste vorm te laten doorgaan. Daarbij maken we ruimte om stil te staan bij het overlijden van Remco Robinson:

* Aan het begin van de avond zal pastoor Bernd Wallet een korte gedachtenis spreken voor Remco Robinson, waarbij hij ook een deel uit de lezing die Remco voor deze avond al voorbereid had zal lezen. De gedachtenis sluit af met een moment van stilte.

* Alain Verheij spreekt vervolgens ongewijzigd over het onderwerp ‘Angst in onze maatschappij’.

* Onder leiding van dr. Nella van den Brandt zal daarna ruim tijd worden ingeruimd voor reflectie, vragen en discussie n.a.v. de lezing van Alain Verheij.

We betuigen ons medeleven met allen die in Remco Robinson een dierbare verliezen en sluiten ons aan bij de woorden die door de Aartsbisschop van Utrechten het Oud-Katholiek Seminarie over Remco Robinson geschreven werden.

*