PDF Print

Een tijd om samen te gedenken

Zondag 3 november steken we lichtjes aan voor hen die zijn overleden, en noemen wij hun namen in stilte of hardop. Iedereen is welkom mee te vieren en te gedenken van 10.00 uur tot plm. 11.20 uur. Bij ingang ontvangt iedereen een lichtje dat ontstoken kan worden in de viering. We houden deze gedachtenis voor onze persoonlijke heiligen in de dienst van het feest van 'alle heiligen': het feest dat hemel en aarde verbonden zijn in Jezus Christus. We zijn niet alleen, we zijn gekend bij de Heer en bij elkaar, en zelfs de dood zal ons niet scheiden van de liefde van God. We zingen mooie liederen zoals De Heer is mijn herder (Psalm 23), Heer, herinner U de namen en Voor alle heil'gen in de heerlijkheid. Welkom!

*