PDF Print

Kerstmis en de Kersttijd 2019 in de Gertrudiskathedraal

Nu zijt wellekome in de Gertrudiskathedraal! De kerk is sfeervol verlicht en ingericht met prachtige kransen, kaarsen en andere kerstversiering. Op Kerstavond 24 december om 18.00 uur Kinderkerstnacht met zegening van de Kribbe, waarin we het kindje Jezus leggen. Met mooie Kerstliederen en iets lekkers na. Om 21.30 uur Kerstliederen zingen met het Kathedraal Koor en organist Mark Lippe. In de feestelijke Nachtmis zal de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, voorgaan en preken. 

Op eerste kerstdag 25 december om 10.00 uur de pontificale Hoogmis van Eerste Kerstdag, met kerstliederen en koorzang, en kinderkerk voor kinderen van de basisschool. Na de viering is er koffie drinken in de Driehoek.

Op tweede kerstdag, St. Stefanus, zal er om 10.00 uur een gesproken Misviering zijn met enkele gezangen. 

Zondag 29 december de Hoogmis, we vieren dan de Zondag na Kerstmis. 

Op dinsdag 31 december vieren we het Lof van Oudjaar om 16.30 uur. Dat tijdstip is eerder op de avond dan u wellicht verwacht. Zo hopen we dat mensen die het eens mee willen maken gemakkelijker daartoe in staat zijn dan als het later op de avond is. We bidden een psalm en zingen het prachtige lied dat martelaar Dietrich Bonhoeffer precies 75 jaar geleden schreef in Nazi-gevangenschap. We eindigen deze korte viering na het Lof van het Allerheiligste Sacrament met het berijmde Te Deum.

Op Nieuwjaarsdag 1 januari 2020 vieren we het feest van de naamgeving en besnijdenis van de Heer. We horen het kortste Evangelie van het hele kerkelijk jaar.  Aansluitend is er gelegenheid in de pastorie elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen.

Zondag 5 januari vieren we het feest van Epifanie. Evenals vorige jaren zullen kinderen een Driekoningenspel in de dienst spelen en brengen we de gaven van goud, wierook en mirre naar het Christuskind. Aan het einde van de viering zal de huiszegen voor 2020 worden gegeven en uitgereikt. Na de viering nemen we afscheid van onze assisterend pastoor Jutta Eilander, die docent praktische theologie wordt aan het oud-katholiek Seminarie te Utrecht, verbonden aan de Universiteit Utrecht.

*