PDF Print

Lezing over filosofie 'Geloven in filosofie'

Vier woensdagavonden 2009/2010

In het winterseizoen organiseert de Oud-Katholieke Parochie van Ste. Gertrudis een lezingenserie over filosofie.

Het thema van de serie is:
'Geloven in filosofie'.

 

De avonden gehouden in het
Ontmoetingscentrum "In De Driehoek",
Willemsplantsoen 1c, Utrecht.
www.indedriehoek.nl

 

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Er is dan koffie en thee.
De avond begint om 20.00 en eindigt om 22.00 uur.
 

 Programma:

 19.30 zaal open: koffie/thee

 20.00 korte inleiding door drs. Sicco Claus, theoloog en student filosofie

 20.05 inleiding door gastspreker

 21.00 pauze: koffie/thee/fris

 21.20 plenaire discussie o.l.v. drs. Sicco Claus

 22.00 afsluiting, vertrek van de gasten.

 details:

-         geen aanmeldingsplicht, wel gewenst: s.claus@cgu.nl

-         plaats: Oud-Katholiek zalencentrum: 'In de Driehoek', Willemsplantsoen 2, Utrecht (5 min. van station Utrecht Centraal)

-         toegang: gratis

-         informatie en teksten ter voorbereiding op www.cultuur-okkn.nl/


De komende data zijn:

woensdagavond 24 maart 2010:

 

Filosofenlezing ‘Jean-Luc Nancy’

 

 Jean-Luc Nancy (1940), een van de groten van de Franse wijsbegeerte, emeritus hoogleraar in Straatsburg, is in Nederland nog nauwelijks bekend. Van zijn enorme productie is, op een paar artikelen na, alleen zijn boek 'De indringer', over zijn harttransplantatie, in het Nederlands vertaald. Nancy’s algemene denkkader is, globaal gezegd, dat van de Franse filosoof Derrida: de deconstructie, het zoeken naar onuitgesproken vooronderstellingen en stilzwijgend vermeden problemen, om juist daar een nieuwe stap te kunnen zetten. In deze lijn verdedigt Nancy dat het Christendom altijd al getekend is door een modern mensbeeld. Dit mensbeeld verlangt namelijk een verinnerlijking van religiositeit: het introduceert een persoonlijke, authentieke relatie met God, en een ervaring van menswording die we krijgen als we ons aan deze bijzondere relatie met God overgeven. Geloof in God is zo niet meer in de eerste plaats gericht op God, maar op het vinden van de eigen authenticiteit. Toch valt deze God niet samen met de mens. Hij is tegelijk ook verder van de mens verwijderd dan ooit. Het ‘U was innerlijker dan mijn diepste innerlijk en hoger dan mijn hoogste hoogte’ van St. Augustinus is hiervan volgens Nancy een uitdrukking. God trekt zich terug uit iedere natuurlijke, ‘spontane’ betrekking’ met ons. Heeft het Christendom hiermee in feite haar eigen graf gegraven? Hierover zullen we met dr. Laurens ten Kate nadenken op de laatste lezing uit de serie ‘Geloven in Filosofie’.

 

Laurens ten Kate (1958) studeerde filosofie en theologie te Utrecht. Zijn dissertatie, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie, verdedigde hij in 1994 aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, waar hij vervolgens verschillende jaren doceerde. Van 1996 tot 1999 werkte hij als postdoc-onderzoeker aan de Theologische Universiteit Kampen, waar hij een vergelijkend onderzoek deed over J. Derrida en K. Barth en over de (on)mogelijkheden van een ‘theologie van de differentie’. Thans is hij werkzaam als visiting research fellow aan het Heyendaal Instituut voor Interdisciplinaire Religiestudies (Radbouduniversiteit Nijmegen), en als universitair docent godsdienstfilosofie en theologie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij stelde samen en schreef een nieuwe Encyclopedie van de filosofie (2007). Naast zijn academische werk is hij fondsredacteur filosofie bij Uitgeverij Boom te Amsterdam.

 

Algemeen

Er zal aandacht worden besteed aan diverse denkers die allen een bijzondere band hebben met het joodse of christelijke geloof. Verder zijn deze denkers echte filosofen, dus mensen die geloven in de kracht van filosofie. Vaak wordt gesteld dat kritisch, zelfstandig denken en geloof, spiritualiteit niet samen kunnen gaan. Deze denkers zijn een andere mening toegedaan. Maar zij gaan wel op hun geheel eigen wijze om met de traditie waarin ze staan. De één gaat bovendien veel verder in het leggen van eigen accenten in die traditie dan de ander. Toch kunnen deze denkers wellicht juist daarom een inspirerend voorbeeld zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in filosofie en daarnaast menen dat dit niet in tegenstelling hoeft te staan tot spiritualiteit en geloof.

Achtergrond
Op de site: http://www.cultuur-okkn.nl/ zijn teksten te vinden zijn die een voorbereiding bieden op de avond. Het lezen van de teksten is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Om 20.00 uur wordt begonnen met een lezing, vervolgens een koffiepauze. Het tweede deel van de avond zal bestaan uit een plenaire gedachtewisseling tussen de zaal en de spreker.

De avond wordt door drs. Sicco Claus geopend en hij leidt ook de discussie. Hij studeerde theologie aan de voormalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (KTU) en op dit moment studeert hij filosofie aan de Universiteit Utrecht (UU).

 

Opgave voor de avond niet perse noodzakelijk, maar wel gewenst.
Dat kan op s.claus@cgu.nl.

 

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

*