PDF Print

Verhuur Kathedrale kerk van St. Gertrudis

Het kerkbestuur kan het kerkgebouw verhuren aan geïnteresseerden.
Het totale aantal zitplaatsen in het kerkgebouw bedraagt maximaal 250.

Inlichtingen over verhuur voor concerten, opnamen en dergelijke, kunt u verkrijgen bij de heer H. Bos. Nuttige adressen

*