PDF Print

Sociaal Werk Oud-Katholiek Utrecht (S.W.O.K.U.)

Het SWOKU is geen vereniging binnen de Utrechtse parochie, maar een groep mensen die bereid is gevonden, zieke en oudere medeparochianen te bezoeken.

In de jaren zeventig kwam de groei op gang naar één pastoor en één parochie. Die ene pastoor kon (en kan) niet alle zieken en ouderen regelmatig bezoeken. Daar dit bezoek vaak vanuit de vrouwenverenigingen werd georganiseerd, kwam de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoeze­nierskamer (ORKA),  vanwege haar doelstellingen van zorg voor anderen, bij deze vereni­gingen met het verzoek een groep mensen bij elkaar te brengen, die de zorg van de pastoor kon delen en deels overnemen.

Nog steeds zijn zo'n kleine 20 mensen hier actief mee bezig. De te bezoeken ouderen zijn de 70 gepasseerd. Aangezien onze parochie nogal wat ouderen in de gelederen heeft, zijn nieuwe medewerkers nog steeds welkom. Als groepkomen we 2x per jaar bijeen om lopende zaken te bespreken en/of te regelen.

De gemaakte kosten worden geheel vergoed door de ORKA en komen niet ten laste van de eigen parochiekas. 

*