PDF Print

Oud Katholiek Kathedraal Koor

 
 
 
De gezongen Oud-Katholieke liturgie is een voortdurende wisselwerking tussen celebrant, koor en gemeente. Muziek is daarom geen versiering voor ons maar hoort tot het hart van onze manier van kerk zijn.. Ons Kathedrale Koor onder leiding van organiste/dirigente Eveline M. Jansen speelt in onze vieringen een belangrijke rol. Decennia waren we het Oud-Katholiek Vrouwenkoor, in 2011 zijn we een gemengd koor geworden.
 
Het koor zingt op de meeste zondagen om 10 uur de Eucharistieviering in de kerk. Naast het veelzijdige Nederlandstalige liturgische repertoire en de liederen uit de schat der eeuwen in ons dikke gezangboek, bouwt het koor aan een meerstemmig repertoire met muziek uit de barok (Bach, Händel), de romantiek (Mendelssohn, Brahms) en de modernen (Rutter, Manneke, G. Oost).
 
Aan bijzondere vieringen rond de grote feesten, priesterwijdingen en andere diensten van het bisdom die in onze Kathedrale kerk plaatsvinden verleent het koor regelmatig medewerking.
 
We repeteren op dinsdagavond in de kerk van vijf voor acht tot vijf voor tien. Die tijden zijn gekozen om koorleden die in de regio wonen hun trein te kunnen laten halen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wel waarschuwen we U alvast voor de tamelijk onbarmhartige trap in de toren die naar de koorruimte leidt.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met organiste/dirigente Eveline M. Jansen,
e-mail eveline.m.jansen@outlook.com

*