PDF Print

Lezing over filosofie

Vier woensdagavonden 2009/2010


24 februari 2010

          

Dr. Gert-Jan van de Heiden, universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


Paul Ricoeur (ondermeer over zijn verhouding tot de christelijke traditie)


            
In het winterseizoen organiseert de Oud-Katholieke Parochie van Ste. Gertrudis een lezingenserie over filosofie.Het thema van de serie is:
'Geloven in filosofie'.

De avonden gehouden in het
Ontmoetingscentrum "In De Driehoek",
Willemsplantsoen 1c, Utrecht.
www.indedriehoek.nl

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Er is dan koffie en thee.
De avond begint om 20.00 en eindigt om 22.00 uur.
 

rogramma:

 

19.30 zaal open: koffie/thee

20.00 korte inleiding door drs. Sicco Claus, theoloog en student filosofie

20.05 inleiding door gastspreker

21.00 pauze: koffie/thee/fris

21.20 plenaire discussie o.l.v. drs. Sicco Claus

22.00 afsluiting, vertrek van de gasten.

 

details:

-         geen aanmeldingsplicht, wel gewenst: s.claus@cgu.nl

-         plaats: Oud-Katholiek zalencentrum: 'In de Driehoek', Willemsplantsoen 2, Utrecht (5 min. van station Utrecht Centraal)

-         toegang: gratis

-         informatie en teksten ter voorbereiding op www.cultuur-okkn.nl/


De komende data zijn:

woensdagavond 24 februari 2010
woensdagavond 24 maart 2010

Er zal aandacht worden besteed aan diverse denkers die allen een bijzondere band hebben met het joodse of christelijke geloof. Verder zijn deze denkers echte filosofen, dus mensen die geloven in de kracht van filosofie. Vaak wordt gesteld dat kritisch, zelfstandig denken en geloof, spiritualiteit niet samen kunnen gaan. Deze denkers zijn een andere mening toegedaan. Maar zij gaan wel op hun geheel eigen wijze om met de traditie waarin ze staan. De één gaat bovendien veel verder in het leggen van eigen accenten in die traditie dan de ander. Toch kunnen deze denkers wellicht juist daarom een inspirerend voorbeeld zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in filosofie en daarnaast menen dat dit niet in tegenstelling hoeft te staan tot spiritualiteit en geloof.

Op de site: http://www.cultuur-okkn.nl/ zijn teksten te vinden zijn die een voorbereiding bieden op de avond. Het lezen van de teksten is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Om 20.00 uur wordt begonnen met een lezing, vervolgens een koffiepauze. Het tweede deel van de avond zal bestaan uit een plenaire gedachtewisseling tussen de zaal en de spreker.

De avond wordt door drs. Sicco Claus geopend en hij leidt ook de discussie. Hij studeerde theologie aan de voormalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (KTU) en op dit moment studeert hij filosofie aan de Universiteit Utrecht (UU).

Opgave voor de avond niet perse noodzakelijk, maar wel gewenst.
Dat kan op s.claus@cgu.nl.

 

*