PDF Print

Kerken kijken in Utrecht

Kerken Kijken 2013: Klinkende Klokken

Deze zomer staan bij Kerken Kijken Utrecht de klokken centraal, van de Salvator in de Domtoren tot de bel Soli Deo Gloria in de Doopsgezinde kerk. Onze kerk is van dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 17 uur geopend, tot en met Open Monumentendag.


Klok: De kerkklok is een oud fenomeen. In Italië was al in de vierde eeuw een kerkklok. Middeleeuwse klokken roepen monniken op tot gebed. Later ontstaat klokgelui voor kerkelijke en openbare doeleinden. Klokken dragen vaak de naam van een heilige. Nog steeds worden ze regelmatig handmatig geluid door kosters en leden van het klokkenluidersgilde. En de stadsbeiaardier bespeelt de carillons van Dom en Nicolaïkerk.


Muziekdoos: In alle KKU-kerken staat een muziekdoos met geluid van Utrechtse klokken. In deze folder vindt u de tijden van klokgelui en beiaardspel in de binnenstad, en nog veel meer wetenswaardigs. Kom kijken en luisteren, het wordt een KKU-zomer die klinkt als een klok!


Onze klokken: In onze oud-katholieke St. Gertrudis kathedraal hangt een driegelui dat deels in 1954 (de twee grootste klokken) door Petit & Fritsen vervaardigd werd. Een derde, kleinere klok (Johannes) kwam in 1989 uit de gieterij van Eijsbouts, en werd datzelfde jaar gewijd door pastoor Van Ditmarsch.


Andreas, 92 cm, 485 kg.
Willibrord, 77 cm, 280 kg.
Johannes, 69 cm, 200 kg.


Tekst Andreas: Andreas, tot hem die mij als eerste riep, roep ik allen die mij horen.
Deze klok was een schenking van de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, mgr. Andreas Rinkel.


Tekst Willibrord: Willibrord is de naam mij gegeven, ons volk riep ik om Go(e)de te leven.


Tekst Johannes: Oude Rooms-Katholieke Aalmoezenierskamer en de Vrienden van de Kathedrale Kerk schonken mij (vertaling bij benadering).


Verder staat binnen in de St. Gertrudis de oude luidklok opgesteld die uit de rond 1990 gesloten oud-katholieke Jacobuskerk in de Bemuurde Weerd (Utrecht) is gekomen. Ze werd in 1871 door Rencker & De Block, een bronsgieterij in de omgeving van de Jacobuskerk vervaardigd. Ze meet ca. 55 cm in doorsnede en weegt ongeveer 100 kg. Ze klinkt niet met een zuivere toon, maar haar makers waren dan ook geen echte klokkengieters. Rencker & De Block was een koper- en metaalgieterij en -draaierij aan de Lauwerecht, gespecialiseerd in brandspuiten, gaslantaarns en verlichting voor treinen en trams.

Naast gietersnaam en gietjaar, worden de namen van de kerk (ST. JACOBUS) en de toenmalige pastoor (G A HARDERWIJK) op de klok vermeld.

Bezichtiging van klokkentoren: niet mogelijk
Luiden: De klokken worden automatisch geluid, en wel dagelijks om 08.00, 12.00 en 18.00 uur. Voorts zondag voor aanvang van de dienst vanaf 9.45 uur.

meer info zie:
http://www.kerkenkijken.nl

 

*