PDF Print

Kerkbestuur

De zorg voor het algemene kerkelijke leven in de parochie en de daarmee samenhangende behartiging van de godsdienstige belangen, het geven van raad aan de pastoor en assisterend-pastor bij hun taak ten aanzien van de leden van de parochie, het beheer van het parochieel vermogen en het verlenen van raad en bijstand aan behoeftige leden van de parochie is opgedragen aan het kerkbestuur.

Wij kunnen nog altijd ondersteuning gebruiken voor ons kerkbestuur! Als algemeen lid kunt u onze pastores ondersteunen op o.a. diaconaat, erfgoed aangelegenheden en vrijwilligerszaken. Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Voorzitter
Pastoor B. Wallet
tel:  06 22674214

Secretaris
mevrouw R. van de Beek

E-mail: secretaris@utrecht.okkn.nl

Penningmeester
dhr. T. Roebroek
E-mail:  penningmeester@utrecht.okkn.nl

Leden:
mevr. J. Eilander - van Maaren (pastoor)
dhr. H. Jenner (onroerend goed en groen)

vacature (algemeen lid)

Parochie-administratie:

Adreswijzigingen graag doorgeven aan:

 

dhr. J.H.J.W. Krocké, Boslaan 6, 3904 KH Veenendaal

Tel. 0318 510904

e-mail: krock007@xs4all.nl

Bankrekeningen:

ING Bank: NL80 INGB 0000 2725 08 t.n.v. Oud-Katholieke parochie van Utrecht te Utrecht.
Rabobank Utrecht: NL82 RABO 0384 2778 53

*