PDF Print

Kerkbestuur

De zorg voor het algemene kerkelijke leven in de parochie en de daarmee samenhangende behartiging van de godsdienstige belangen, het geven van raad aan de pastoor en assisterend-pastor bij hun taak ten aanzien van de leden van de parochie, het beheer van het parochieel vermogen en het verlenen van raad en bijstand aan behoeftige leden van de parochie is opgedragen aan het kerkbestuur.

Voorzitter
Pastoor B. Wallet
tel: 030 - 231 50 18

Secretaris
mevr. M. Barnard
Klaverstraat 82, 3572 VG  Utrecht
3511 LA Utrecht
secretaris@utrecht.okkn.nl

Penningmeester
dhr. J. de Rijk
E-mail:  handerijk@casema.nl

Leden:
mevr. J. Eilander
dhr. R.W. Verheul (onroerend goed en groen)
dhr. A. van der Steen (diaconaat)
(vacature)

Bankrekeningen:

Postbank nr. NL80 INGB 0000 2725 08 t.n.v. Oud-Katholieke parochie van Utrecht te Utrecht.
Rabobank Utrecht nr. NL82 RABO 0384 2778 53

*