PDF Print

Kerkbestuur

De zorg voor het algemene kerkelijke leven in de parochie en de daarmee samenhangende behartiging van de godsdienstige belangen, het geven van raad aan de pastoor en assisterend-pastor bij hun taak ten aanzien van de leden van de parochie, het beheer van het parochieel vermogen en het verlenen van raad en bijstand aan behoeftige leden van de parochie is opgedragen aan het kerkbestuur.

Wij zijn op zoek naar nieuwe kerkbestuursleden! Zoals u ziet zijn er meerdere vacatures. Eén voor de functie van secretaris, een kerkmeester diaconaat en één algemeen lid. Voor informatie over alle functies kunt u contact opnemen met één van de andere bestuursleden.

Voorzitter
Pastoor B. Wallet
tel: 030 - 231 50 18

Secretaris
vacature

E-mail: secretaris@utrecht.okkn.nl

Penningmeester
dhr. J. de Rijk
E-mail:  handerijk@casema.nl

Leden:
mevr. J. Eilander-Van Maaren (pastoor)
mevr. A. Noort (algemeen lid)
dhr. H. Jenner (onroerend goed en groen)

vacature (diaconaat)

vacature (algemeen lid)

Parochie-administratie:

Adreswijzigingen graag doorgeven aan:

dhr. J.H.J.W. Krocké, Boslaan 6, 3904 KH Veenendaal

Tel. 0318 510904

e-mail: krock007@xs4all.nl

Bankrekeningen:

Postbank nr. NL80 INGB 0000 2725 08 t.n.v. Oud-Katholieke parochie van Utrecht te Utrecht.
Rabobank Utrecht nr. NL82 RABO 0384 2778 53

*