PDF Print

Oud-katholieke studentenvereniging Batavia organiseert Orka-avond

Ben je onder de 35?...

…dan ben je van harte welkom bij een activiteit van de

Oud-Katholieke studentenvereniging BATAVIA.

Een avond met Sabine Uitslag (Tweede Kamerlid voor

het CDA én zangeres). Plaats en tijd: Vrijdag 18

februari om 20.00 uur in het schoollokaal van de ORKA

aan de Mariahoek. Hieraan voorafgaand, om 18.00

uur, is er een gezamenlijke maaltijd. Na afloop is er

een borrel. Opgave (is nodig) en informatie bij Astrid

Zomervrucht:

azomervrucht@gmail.com.

lees meer

*