PDF Print

Hoe de parochie Utrecht meedoet aan het Vastenproject

Het evangelie op straat in woord en daad

De financiële opbrengst van de vastenproject 2011 is voor het citypastoraat van pastoor Paul Brommet in Leiden.
Paul Brommet is de eerste straatpastor in Leiden. Deze Oud-katholieke pastoor begon op 1 december 2010.
Alles moet nog van de grond af worden opgebouwd. Met steun van het vastenproject kan daarvoor een stevig fundament worden gelegd.
De diaconale werkgroep heeft er echter voor gekozen om het vastenproject niet te beperken tot geld alleen.
Mensen uit het veld zullen ook hun verhaal komen doen in onze vieringen op zondag.
Hierdoor kunnen bewustwording en betrokkenheid groeien. Dit beperken we niet alleen tot Leiden.
In de vastentijd zoeken we verbindingen met diverse vormen van citypastoraat waarmee we als Utrechtse parochie zijn verbonden:
citypastoraat Leiden, Rotterdam en Utrecht. Dit betekent onder andere dat pastoor Hans de Rie (citypastor Rotterdam) zal voorgaan in de dienst van het Woord op 27 maart.
Pastoor Paul Brommet (citypastor Leiden) zal voorgaan in de dienst van het Woord op 10 april.
Beide pastors zullen in hun verkondiging laten horen hoe het evangelie op straat gestalte krijgt in woord en daad.

Zo hopen we op een vruchtbaar vastenproject. De diaconale werkgroep: Henk Bos, Jaap Huppertz, Esther Suurmond en Jan Jorrit Hasselaar

*