PDF Print

De homosexsuele ander

 

Het Centrum IIMO maakt u graag attent op de FILOSOFEN lezingen

 

voordrachten met een bijzonder visie op 'de ander'

 

 

'De homoseksuele ander'

 

lezing door dr. David Bos

 

woensdag 25 mei 2011, 19.30  -  22.00 uur

 

< Zalencentrum 'In de Driehoek' Willemsplantsoen 1c, Utrecht

5 minuten wandelen vanaf Utrecht CS >

 

 

Ook in 2011 worden er weer FILOSOFEN lezingen georganiseerd. Dit jaar is het thema: 'de ander'.

 

Op 25 mei a.s. zal dr. David Bos een lezing houden:

Homoseksuelen (mm/vv) zijn 'gewoon hetzelfde', zo vindt men tegen­woor­­dig, en daar­om hebben ze ook dezelfde rechten als hetero's. Die in­bur­ge­ring van homo­sek­sua­liteit en homo­­sek­suelen is een van de op­mer­ke­lijkste sociaal-culturele ver­an­de­rin­gen die zich sinds de jaren zestig heb­ben vol­trokken in Nederland en andere Wes­ter­se samenlevingen. Tot die tijd was niet alleen de afkeuring, maar ook de afkeer wijd ver­breid. Van­daag de dag is daar geen plaats meer voor - maar des te meer worden ho­­mo­­sek­su­elen ten tonele gevoerd in hedendaagse vertogen over dat wat 'ons' (Ne­der­­­­lan­ders, West-Europeanen, verlichte burgers, enzovoort) on­der­scheidt van 'hen' (u weet wel wie). Alleen al daarom blijft de aan­trek­king tot het­zelf­de ge­slacht, die zo­ge­naamd zo gewoon is, op een innige en gif­tige wijze ver­bon­den met verschil.

 

Dr. David Bos is  Universitair  Docent geschiedenis van het christendom aan de Universiteit Utrecht en  Universitair   Docent historische sociologie Universiteit van Amsterdam.

 

 

p r o g r a m m a


19:30        zaal open, koffie, thee


20:00        start lezing

 

21:00        pauze, koffie, thee, frisdrank. Vragen voor discussie verzamelen

 

21:20        discussie met inleider o.l.v. discussieleider

 

22:00        afsluiting, napraten met een glas wijn

 

22:30        einde bijeenkomst

 

Organisatie     Toegang gratis! Vooraf aanmelden is niet nodig.

       De FILOSOFEN lezingen worden ge­or­ga­ni­seerd onder aus­pi­ciën van de Cul­tu­re­le Com­mis­sie van de Oud­katho­lie­ke Ste. Gertrudiskathedraal te Utrecht; toe­lichting op het pro­gram­ma vindt u op www.cultuur-okkn.nl

 

Datum     woensdag 25 mei 2011, koffie om 19.30 uur; programma 20.00 -22.30 uur

 

Locatie     Zalencentrum "In de Driehoek", Willemsplantsoen 1c, 3511 LA (gelegen naast de Ste. Gertrudiskathedraal). Dit is ruim 5 minuten wandelen vanaf Utrecht CS (vanuit NS-station lo­pen richting Winkelcentrum Hoog-Catharijne; kies uit­gang Godebaldkwartier, vlakbij warenhuis HEMA)

Routebeschrijving  >> http://www.indedriehoek.nl/routewijzer.html

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .........................................................................................................................................................  

 

De volgende lezingen in deze reeks voordrachten zijn vastgesteld op:

 

-woensdag 21 sept 2011        Spotten met de ander ,  Dr. Christoph Baumgartner  (Universitair Docent Ethiek Universiteit Utrecht )            

          

-woensdag 16 nov 2011         De ander verketteren ,  Prof.dr. Marcel Sarot (Hoogleraar Godsdienstfilosofie Universiteit Utrecht )  

 

 

~Jeannette Boere | a.c.m.boere@uu.nl | Secretariat Centre IIMO: Intercultural Theology, Interreligious Dialogue, Missiology, Ecumenics | www.uu.nl/iimo | Faculty of Humanities | Utrecht University | Heidelberglaan 2 - 3584 CS Utrecht | The Netherlands | T. (030) 253 2079 or (030) -253 1853 |

 

~  Culturele Commissie van de Oudkatholieke Gertrudiskathedraal te Utrecht  -->  r.holstvoogd@wxs.nl

 

 

*