PDF Print

Slotverklaring Kingston

De internationale vredesconferentie in Kingston (Jamaica) is afgesloten met een slotverklaring. Jan Anne Bos, bestuurslid van Kerk en Vrede heeft de tekst in het Nederlands vertaald. Hieronder de integrale verklaring. Ir. Kees Nieuwerth heeft toegezegd nog met een analyse te komen. Die volgt op een later tijdstip. 
Ik bid dat Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en strekte schenkt door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan wonen in uw hart, en U geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.  (Efeze 3: 16-17) 
Wij verstaan vrede en stichten van vrede als een onmisbaar deel van ons gemeenschappelijk geloven. Vrede is onlosmakelijk verbonden met de liefde, de gerechtigheid en de vrijheid die God alle mensen schenkt door Christus en het werk van de Heilige Geest: tegelijk een gave en een roeping. Het is bepalend voor een levenspatroon dat de deelname van de mens aan Gods liefde voor de wereld weerspiegelt. Vrede als gave en roeping is dynamisch, en we onderkennen wel het bestaan van wezenlijke spanningen in menselijke relaties maar de verwoestende kracht daarvan kan worden verzacht door recht en verzoening te brengen. l

meer...

*